De directie van Thermatras B.V bestaat uit Geert Norder sr. en Alexander Norder. De bedrijfsorganisatie van Thermatras® is verder onderverdeeld in de 4 afdelingen. Te weten: verkoop, bedrijfsbureau, productie en buitendienst. Bij Thermatras® werken ca. 35 vakbekwame medewerk(st)ers, met vele etnische achtergronden, samen als een hecht en multicultureel team.
Frequente interne opleidingen dragen ertoe bij, dat de medewerkers multifunctioneel inzetbaar zijn en dat de expertise en specialistische kennis binnen Thermatras structureel blijft groeien. Het team van deskundigen is uiterst flexibel en draagt dagelijks zorg voor een enthousiaste houding om uw problemen en vragen concreet op te lossen.Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) Thermatras® is sinds 1997 VCA gecertificeerd. Het VCA-systeem is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische industrie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem. De VCA is een meetlat voor VGM-beheerssystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven. Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), een onafhankelijke stichting.Isolatiebranche Thermatras® is sinds 1994 lid van de VIB. De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf is in 1931 opgericht door isolatiebedrijven die hun gezamenlijke belangen wilden verenigen en sindsdien heeft de VIN zich ontwikkeld tot een actieve, sterke, onafhankelijke branchevereniging voor en door leden. De VIB stimuleert krachtig de professionaliteit van de leden. De VIB is medeoprichter van het kennis- en adviesinstituut NCTI, deelnemer in het opleidingsinstituut OOI en betrokken bij standaardisatie via de Stichtingen ISSO en CINI.

De stichting CINI heeft haar kennis en ervaring op het gebied van thermisch isolatie en het standaardiseren daarvan gebundeld en vastgelegd in het CINI-handboek: ‘’Isolatie voor de Industrie’’. Thermatras® is medio 2000 direct betrokken geweest in de werkgroep ‘’isolatiematrassen’’. CINI is een samenwerkingsverband van bedrijven op het gebied van standaardisering van thermische isolatie voor de industrie. Bij het tot stand brengen van de specificaties wordt samengewerkt door opdrachtgevers en opdrachtnemers. In het nu meer vertakt relatienetwerk in de industrie, brancheverenigingen en opleidingsinstituten, maar ook binnen overheidsinstanties en bijvoorbeeld Novem en Senter. CINI werkt nauw samen met opdrachtgevers, opdrachtnemers, overheids- en onderwijsinstellingen.