De glastuinbouw gebruikt verschillende soorten energie. Driekwart van alle gebruikte energie is opgewekt uit aardgas. Zo'n 10% van het aardgasverbruik in Nederland gaat naar de tuinbouw.

De aardgaskosten van de totale glastuinbouwsector zijn in de periode van 2004 tot 2007 verdubbeld van ruim 400 tot ruim 800 miljoen euro. In 2010 wordt dit zelfs zo’n 1.275 miljoen euro, verwacht men. Daarnaast vereist ook het overheidsbeleid dat er fors op energie wordt bespaard. Voor de glastuinbouw is er de GLAMI, de MeerJarenAfspraak-Energie tussen de glastuinbouw en de overheid. Er is een Convenant Glastuinbouw en Milieu afgesloten.

De doelen van de GLAMI voor 2010 op energiegebied zijn: Verbetering van de energie-efficiëntie van 65% ten opzichte van 1980 en het verhogen van het aandeel duurzame energie tot 4%. Deze milieudoelen zijn vertaald naar individuele bedrijfsnormen en hebben een wettelijk kader gekregen door het Besluit Glastuinbouw.

Thermatras® isolatiematrassen bieden een zeer goede oplossing voor het terugdringen van inefficient aardgasgebruik. Door het afgenomen warmteverlies zal het energierendement stijgen en zullen de vaste lasten voor het verwarmen van de vaak grote kassen kleiner worden. De terugverdientijd van de matrassen is binnen deze branche dan ook bijzonder kort.

Klik hier voor de Thermatras® fotoviewer.