Thermische Olie Thermische olie is olie die bedoeld is om als verwarmingsmedium gebruikt te worden. Deze olie is uitermate geschikt voor het verwarmen tot hoge temperaturen. Thermische olie wordt gebruikt in een gesloten circuit tot temperaturen van ongeveer 340°C. Een thermisch olie systeem is niet explosiegevaarlijk en in gebruik efficiënter dan stoom.

Bij thermische olie installaties is er vaak erg veel verschil tussen de systeem- en de omgevingstemperatuur. Het isoleren van deze installaties geeft daarom een enorm besparend resulaat. Thermatras® heeft al op vele locaties tot tevredenheid van haar opdrachtgevers dit type installaties voorzien van isolatiematrassen, waardoor het energie rendement enorm toenam.Scheepvaart Thermische olie installaties worden vooral toegepast op schepen om de lading en/of brandstof te verwarmen. In de scheepvaart geniet thermische olie de voorkeur van werktuigbouwkundigen, aangezien de thermische olie niet bevriest bij 0°C. Dit in tegenstelling tot installaties die werken met water.

Procesverwarmingsinstallaties In de aardappelverwerkende industrie (patat en chips) en in de snack industrie, wordt veel gebruik gemaakt van thermische olie. Thermische olie wordt als primair systeem gebruikt voor het verwarmen van warmtewisslaars, waar in het secundair systeem bestaat uit olie voor de bakvetlijnen. Ook bij procesverwarming in o.a. houtverwerkende-, bitumen-, synthetische vezel-, chemische- en textiel industrie is het gebruik van thermische installaties een bekend verschijnsel.

Klik hier voor de Thermatras® fotoviewer.