Oorspronkelijk werden isolatiematrassen toegepast in de scheepvaart. Tijdens de economische crisis in de scheepvaart gedurende de jaren ‘80, werden vele scheepswerven gesloten. Gedurende deze tijd was Thermatras® genoodzaakt andere markten te benaderen, zoals de utiliteitsbouw en de industrie.
Isolatiematrassen worden nu gebruikt voor het vasthouden van warmte bij werktuigbouwkundige installaties, zoals gasturbines, stoomturbines, uitlaatgassensystemen, c.v.-, heetwater-, oververhitwater-, stoom-, condens, thermische olie, stoomgetracede- en electrischgetracede installaties. Met name voor appendages en apparaten, die na het isoleren regelmatig onderhoud vereisen.Afsluiters Er zijn verschillende soorten afsluiter zoals o.a: klepafsluiters, plunjerafsluiters, schuifafsluiters, mesafsluiters, membraanafsluiters, kogellafsluiters, spui-afsluiters, balgafsluiters, vlotterafsluiters, blindflens afsluiters, vlinderkleppen, terugslagkleppen.

Appendages Onder appendages verstaan wij o.a.: flenzen, filters, kijkglazen, drukontspanners (reduceerventielen), veiligheidskleppen (overdrukventielen), condenspotten (vlottercondenspot), condenspompen, expansiestukken, pompen, flowmeters (debietmeters), manometers, mobrey’s, peilkolommen.

Overige toepassingen Thermatras® isolatiematrassen kunnen tevens geheel of gedeeltelijk worden toegepast bij apparaten zoals, waterafscheiders, luchtafscheiders, vuilafscheiders, openverdelers (evenwichtsflessen), stoomflessen, warmtewisselaars (pijpenbundels en platenwisselaars), ketel voor- en achterzijden, mangaten, economisers, rookgassen condensors, geluiddempers, afgassenkanalen, turbo’s, gas- en stoomturbines.Onderstaand een overzicht van de bedrijfssectoren waarin Thermatras® actief is:

Scheepvaart Binnenvaartschepen, kustvrachters, zeeschepen, patrouillevaartuigen, etc.

Lichte industrie Aardappelverwerkende industrie, cacao-industrie, frisdrankenindustrie, conserven industrie, groente- en fruitverwerkende industrie, brouwerijen, zuivelindustrie zoetwarenindustrie, vleesverwerkende industrie, margarine, vetten en oliënindustrie, meelfabrikanten, etc.

Zware industrie Kerncentrales, conventionele kolencentrales, biomassa installaties, warmte kracht installaties, asfaltindustrie, kalkzandsteen- en cellenbetonindustrie, metallurgische industrie, rubber- en kunstofindustrie, tapijtindustrie, textielindustrie, opslag en distributiebedrijven, natwasserijen, tankopslag, oppervlaktebehandelende industrie, pharma chemie, veevoederindustrie, chemische industrie, zeep, was- en reinigingsmiddelen, verf, lak, vernis en drukinkt, synthetische vezels, kunstmeststoffen, synthetische reuk- en smaakstoffen, etc.

Petrochemie Land en offshore installaties