Settore edifici ad uso non abitativo Istituzioni bancarie, scuole, università, ospedali e cliniche universitari, istituzioni psichiatriche e centri di riabilitazione, case di cura, centri di accoglienza, edifici comunali, piscine, centri ricreativi e molti altri edifici provvisti di impianti per il riscaldamento centralizzato.

Veelal wordt er bij het maken van een nieuwbouwbegroten niet voldoende rekening gehouden met het adequaat isoleren van de C.V. of stoominstallaties. Hierdoor dient er vaak achteraf nog gekeken te worden naar de mogelijkheden de vaak kleine ruimtes nog op een goede manier te isoleren en zo het energieverbruik verlagen.
Tevens zijn Thermatras® isolatiematrassen de meest geschikte manier van isolatie bij demontage en (her)montage tijdens de uitvoer van werkzaamheden aan geïsoleerde installatie. Het zeer flexible karakter van het product biedt hiernaat nog gelegenheid tot modificaties.Clicca qui per aprire il visualizzatore di immagini Thermatras®.